L'associació d'Intèrprets de Llengua de Signes i Guies-Intèrprets (ACILS) és l'entitat que representa i defensa els interessos dels intèrprets i guies-intèrprets a Catalunya.

Es va crear l'any 1991 i va ésser la primera associació de professionals d'àmbit autonòmic. Des de llavors ha organitzat diferents activitats com ara cursos de formació i reciclatge, ha participat a actes de caire estatal i europeu.

ACILS és membre fundadora de la "Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-Intérpretes" (FILSE).

Llurs objectius són els següents:

  • Promoure i, si s'escau, desenvolupar tot tipus d'iniciatives i activitats relacionades amb el foment i el reconeixement de la professió d'intèrpret de llengua de signes i de guia-intèrpret, tant en l'àmbit nacional com internacional.
  • Dur a terme totes aquelles activitats adreçades a garantir la formació de l'intèrpret de llengua de signes i del guia-intèrpret, així com la seva actualització i adequació a les necessitats de la professió.
  • Establir relacions de col·laboració favorables a la professió d'intèrpret de llengua de signes i de guia-intèrpret.
   
© ®ACILS 2015